16.02.2010 - Výchovný koncert

12.02.2010 16:05

V utorok, dňa 16.02.2010, sa deti III. triedy zúčastnili výchovného koncertu, ktorý zorganizovala Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v KD A. Hlinku. Pestré pásmo skladbičiek, piesní či scénok detí z hudobného, tanečného i literárneho odboru nám umožnili získať nezabudnuteľný umelecký zážitok.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586