1.03.2010 - ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

20.01.2010 16:58

Žiadosť do MŠ_OK.doc (30 kB)

Dňa 1. marca 2010 sa od 7:00 do 16:00 hodiny uskutočnil zápis do Materskej školy Bystrická cesta 70/1991 v Ružomberku na nový školský rok 2010/2011.

 

Prednostne boli prijaté:

·       deti 5-6 ročné;

·       deti s odloženou školskou dochádzkou,

·       príbuzní detí dochádzajúcich  do MŠ.


—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586