05. a 18.05.2010 MINISLÁVIK

31.05.2010 09:59

Celoškolská súťaž v speve ľudových piesní

 

Dńa 05.05.2010 organizovala p. učiteľka Ružičková s deťmi celoškolskú suťaž v speve ľudových piesní, ktorej sa zúčastnili  deti z každej triedy podľa výberu pani učiteliek triedneho kola .

Do celoškolskej súťaže postúpili deti: z I.tr.Nikolka Mlynarčíková

                                                                      Saskia Borovská

 

                                                               II.tr.Karolína Klačková

                                                                      Patrícia Mlynarčíková

 

                                                               III.tr.Rebeka Kmeťová

                                                                        Miriamka Lojdlová

                                                                        Nikolka Legerská

                                                                        Dominik Pavlák

                                                           

 

Do okresnej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom „MINISLÁVIK“ postúpili deti

predškolského veku : Miriamka Lojdlová , Nikolka Legerská , Lenka Gejdošová a Simonka Kluková, ktorá zastúpila Rebeku Kmeťovú pre chorobnosť. Na súťaži vystupovalo 28 detí z mestských materských škôl i z okolitých dedín.Súťaž organizovalo Centrum voľného časuBjorsonovom dome na Námestí Slobody dňa  18.05.2010.Pre našu MŠ získala diplom Lenka Gejdošová a umiestnila sa na  krásnom III.mieste, za čo jej ďakujeme a srdečne gratulujeme.

Ostatné dievčatá získali za účasť pamätný list a pexeso.

 

                                                                                                 Ida Ružičková

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586