04.05.2010 Dni otvorených dverí na Jednotke hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

19.04.2010 13:13

4. mája 2010 o 10:00 hod. sa deti zúčastnili exkurzie hasičskej stanice, na ulici sv. Anny č.2 v Ružomberku. Súčasťou programu bola:

- prehliadka časti hasičskej stanice,

- ukážka hasičskej a záchrannej techniky,

- ukážky zásahovej činnosti hasičov, ich osobnej  výstroje, rôznych druhov ochranných odevov

- beseda k ochrane lesov a úrody pred požiarmi.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586