Jedálny lístok

od 20.11.2017 do 24.11.2017

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 70/1991, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586